بسمه تعالی موضوع: حذف فایل های سامانه آدوب کانکت از جلسه اول تا جلسه هشتم به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند برای مدیریت فضای ذخیره سازی و کاهش ترافیک دسترسی همزمان و...

چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

مشاهده همه اخبار

پیام های آموزش الکترونیکی