دوره های تخصصی کوتاه مدت:

این دوره ها در بازه های زمانی کوتاه مدت و در موضوعات مختلف و همچنین مخاطبان مختلف طراحی و اجرا می شود. برخی از این دوره ها ناظر به توانمند سازی اساتید یا دانشجویان است و برخی مخاطبان عمومی دارد و به عبارتی مخاطب – آزاد است. کارگاه های این مرکز در همین صفحه اطلاع رسانی می شود. در صورتی که تمایل به برگزاری دوره ای دارید یا نیاز به برگزاری یک دوره را لازم می دانید، می توانید در فرم زیر مشخصات آن را ثبت کنید. همچنین می توانید از زبانه دستورالعمل ها ¬ فرم ها، فرم مربوطه را پر کرده و به آدرس ایمیل مرکز بفرستید. بدیهی است برگزاری یک دوره درخواستی مستلزم به حدنصاب رسیدن مخاطبان آن دوره خواهد بود.

Text to Identify