کارشناس


مرتضی نیازی
- کارشناس آموزش های الکترونیکی -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : m.niazi@basu.ac.ir

تلفن : 38381601


داخلی : 437