به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، در راستای برگزاری هر چه بهتر آزمون های پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 شیوه نامه های زیر تهیه شده است. ابتدا دستورالعمل کلی را مطالعه کرده و سپس...

دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

پیام های آموزش الکترونیکی