دوره های رسمی دانشگاهی:

این دوره ها اکنون متمرکز بر دوره های رسمی دانشگاه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و تمام رشته ها را در بر می گیرد. در این زمینه دانشگاه از سامانه هایی برای تولید محتوای آفلاین و همچنین برگزاری کلاس های همزمان و مجازی بهره می برد. مبنای برگزاری کلاس ها انتخاب واحد رسمی است که متناسب با تقویم آموزشی رسمی دانشگاه انجام می شود. در صورت داشتن هر گونه ابهام می توانید به صورت تلفنی و ایمیلی با مرکز تماس حاصل نمایید.