اطلاعیه به روز شدن سامانه های درس افزار و آدوب کانکت (ویژه اعضای هیات علمی)

اطلاعیه به روز شدن سامانه های درس افزار و آدوب کانکت (ویژه اعضای هیات علمی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حضور تمام اعضای هیئت علمی و اساتید گرامی

 بااحترام به استحضار می رساند بعد از انجام حذف و اضافه اطلاعات سامانه های درس افزار و آدوب کانکت به روز رسانی شده است. در این راستا توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

1- برخی از دانشجویان در زمان حذف و  اضافه درس خود را حذف نموده یا گروه درسی خود را تغییر داده اند. با این حال اسامی آنها همچنان در لیست درسی استاد درس وجود دارد. استاد درس با تطبیق آخرین لیست دانشجویان موجود در سامانه گلستان، می توانند به صورت دستی اقدام به حذف یا غیر فعال نمودن دانشجو از لیست کلاس سامانه درس افزار نمایند. برای انجام این کار ابتدا به لیست افراد کلاس هر درس در سامانه درس افزار مراجعه نموده، جلوی فرد مورد نظر بر روی سه نقطه کلیک کرده و گزینه حذف کاربر یا غیر فعال سازی کاربر را انتخاب نمایید.

2- اساتیدی که یک درس مشابه را با چند گروه دارند، می توانند به صورت دستی آنها را تجمیع نموده و در قالب یک درس اقدام به قرار دادن محتوا و مدیریت کلاس خود نمایند. برای انجام این کار یکی از کلاس ها را مبنا قرار داده و در قسمت افراد آن درس، دانشجویان دروس دیگر را به صورت دستی وارد نمایید. بعد از زدن دکمه اضافه نمودن فرد، گزینه وسط «شناسه ورود» را انتخاب نموده و شماره دانشجویی فرد مورد نظر یا دانشجویان مورد نظر را اضافه نمایند.

3-برای دروسی که دارای چند استاد همزمان می باشد، برای هر استاد یک درس مستقل تعریف شده است. بنابراین هر استاد می تواند با اطلاعات کاربری خود به آن درس وارد شده و محتوا را بارگذاری نماید. بدیهی است در این زمینه اساتید یک درس هماهنگی در رابطه با امور مختلف را باید انجام دهند.