شیوه نامه آموزش الکترونیکی نیم سال 4001

شیوه نامه آموزش الکترونیکی نیم سال 4001


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شیوه نامه آموزش الکترونیکی نیمسال 4001

براساس تقویم آموزشی دانشگاه، شروع نیمسال 4001 از 27 شهریور 1400 میباشد. با توجه به اعلام اسامی پذیرفته مقاطع مختلف
ورودی 1400 در زمانهای مختلف، شروع کلاسهای ورودی های جدید به شرح ذیل اعلام میگردد