شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 4001 دانشگاه بوعلی سینا

شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 4001 دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 4001 دانشگاه بوعلی سینا

 

با هدف مستندسازی و همچنین امکان بررسی و پاسخگویی،آزمونهای پایان ترم تنها در بستر سامانه های درس افزار و فرادید برگزار میگردد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :