شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 992 دانشگاه بوعلی سینا

شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 992 دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم 992 دانشگاه بوعلی سینا

با هدف مستندسازی و همچنین امکان بررسی و پاسخگویی،آزمونهای پایان ترم تنها در بستر سامانه های درس افزار و فرادید برگزار
میگردد.

در این راستا:


• برای امتحان های چهارگزینه ای و جواب کوتاه تشریحی سامانه فرادید توصیه میگردد.
• برای امتحان های تشریحی نیازمند آپلود فایل یا نگارش تشریحی (در دو قالب آزمون یا تکلیف)، سامانه درس افزار مناسب است.
• در موارد خاص نیز امکان برگزاری امتحان در بستر ادوب کانکت به صورتی شفاهی وجود دارد .