بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا

(مختص مدرسین)

 

 

 

 

سامانه کلاس مجازی دانشگاه راه اندازی شده و در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دارد. برای آگاهی از جزئیات به زیرمنوی کلاس مجازی در منوی آموزش نرم افزار مراجعه کنید.

 

 

 

موفقیت در آموزش مجازی

(مختص دانشجویان)

حفظ کیفیت آموزشی

(مختص مدرسین)

اطلاعیه شماره ۷ (۱۳۹۹/۰۱/۲۰)

اطلاعیه معاونت آموزشی

(مختص دانشجویان)

اطلاعیه شماره ۶ (۱۳۹۹/۰۱/۱۲)

 برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت مجازی

(مختص دانشجویان)

اطلاعیه شماره ۵ (۱۳۹۹/۰۱/۱۱)

برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت مجازی

(مختص مدرسین)